Wat motiveert jou om 6 oktober naar het Malieveld te komen?

In de hemel vinden ze het vreemd dat wij praten over de verschillende kerken. In de hemel is veel meer die ene kerk met een hoofdletter in beeld. De Kerk van Jezus Christus. Tenminste, het is mijn verwachting dat het zo is.

Dat de Kerk van Jezus beter in beeld zal komen is mijn motivatie om met de organisatie van de ontmoetingsdag op 6 oktober mee te doen. Want als die ene Kerk beter in beeld komt, dan verwacht ik dat er iets moois gaat groeien. Wat weet ik niet precies. Het zullen wel de geestelijke dingen zijn natuurlijk. Misschien dat ineens veel nieuwe mensen op God gaan vertrouwen. Of dat heel veel mensen op een bijzondere manier van hun problemen afkomen. Of inspiratie voor nieuwe lofprijzing en aanbidden of nieuwe kunstvormen.

 Maar goed, voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Een wezenlijk deel van de kerk moet bij elkaar willen komen. En bij die ontmoeting moet het ook gaan om wezenlijke dingen. Dat mensen vanaf het podium en tegen elkaar in de bijeenkomst waardering voor elkaar uitspreken. En nog moeilijker als dat aan de orde is, dat we het tegen elkaar zeggen als de eigen kerk of groep andere kerken of groepen onjuist bejegent. Of dat in het verleden gedaan heeft. En, als dat aan de orde is, voorzichtig uitspreken: jullie kerk of groep heeft mij of ons pijn gedaan.

 Als dit tussen mensen gebeurt kan de lucht ineens opklaren. Eerst begreep je elkaar niet, je deed elkaar pijn, maar je komt in gesprek en opeens zie je het warme medeleven van de ander. Zijn of haar warme hart voor jou. Dan smelt er iets van binnen. Dan sla je een arm om elkaar heen. Niet dat al het moeilijke dan weg is, maar er is een start voor een mooie nieuwe weg. Het is mijn hoop dat wat tussen mensen kan gebeuren nu ook binnen de kerken, beter gezegd, binnen die ene Kerk als geheel gaat gebeuren. En het mooiste lijkt me nog als ze in de hemel tegen elkaar kunnen zeggen: ‘Ziet hoe lief ze elkaar hebben’. Voor de hemel een goede reden om ons grote zegeningen te geven. En die hebben we hard nodig.

 

Henk van Blitterswijk
Projectleider ‘Wij kiezen voor eenheid’

Leeftijd: 62
Woonplaats: Gouda