4708
 
christenen ondertekenden het manifest
 
 
 

‘Ik wil dat het vuur overal gaat branden!’


Evangelist Jan Zijlstra (Voorganger Levensstroomgemeente)


Ik durf rustig te stellen dat de kerken het niet goed hebben gedaan. Een kerk hoort te groeien, maar wij zien de kerkgang teruglopen. Het is intriest dat de laatste jaren honderden kerken gesloten zijn. Dat gaat maar door, want er zullen ook dit jaar nog eens honderden kerken dicht gaan.
Ik was een keer in Hoenderloo en ontdekte dat daar in een bepaalde kerk nog dertig mensen samenkomen, waarvan de jongste 79 jaar oud is. Binnenkort wordt het Godshuis gesloten, want dan is iedereen gestorven. Toen schreef een journalist in de krant: ‘Zijlstra noemt de kerk een sterfhuis’. Dat is uiteraard niet de bedoeling: de Kerk moet levend zijn en volgens mijn Bijbel komt dat leven door het Evangelie, dat de kracht van God is.

Iedereen die met de toekomst bezig is, zal beseffen dat het Lichaam van Christus opnieuw de principes van de eerste gemeente moet toepassen. Alleen als de gelovigen opnieuw de werken van Jezus gaan doen, zie ik de toekomst positief en vol verwachting tegemoet.
Als dat niet gebeurt, heeft de Kerk in Nederland geen toekomst meer. Ook duurt het dan niet lang meer voordat we in ons land een ondergrondse Kerk krijgen, want dan moeten we er rekening mee houden dat er vervolging komt.

In de toekomstige Kerk in Nederland zullen alle bedieningen en gaven weer krachtig doorwerken. Het kan niet zonder manifestaties van de Geest en de wonderen van God.
In onze tv-uitzendingen laat wij doorlopend zien dat er een levende God is. Direct in het begin tonen we al drie tot vijf wonderen: mensen stappen uit hun rolstoel, doven gaan horen, blinden gaan zien. Er gebeurt van alles in een genezingsdienst. Wij laten ook beelden zien van mensen die hun getuigenis geven.

De kerken zijn te defensief bezig; we moeten juist aanvallen. De strijd waar Paulus over schrijft is offensief, niet defensief. Wij moeten eropaf gaan, aanvallen in plaats van die plekken te vermijden. De Heer heeft ons beloofd dat de poorten van de hel ons niet zullen overweldigen. Op allerlei plaatsen in ons land zijn bolwerken van de duivel, die moeten worden afgebroken.

Wij bidden voor een beweging van God in alle kerken en geloven dat er iets gaat gebeuren. Ik denk dat het niet meer zo lang duurt, voordat in elke dienst de predikanten of pastoors de zieken zullen uitnodigen om naar voren te komen, zodat er voor hen gebeden kan worden. Dan zullen er openlijke gebedsdiensten zijn voorin de kerk en niet langer in de consistorie of ergens in een kamer. Daarna duurt het niet lang meer of er staat een groot doopbassin in de kerk.

Ik wil dat het vuur overal gaat branden. Daarmee bedoel ik niet dat de mensen allemaal naar onze gemeente in Leiderdorp moeten komen, maar ik wil dat het vuur overal komt. Ik bid hier voor de zieken, maar ik wil dat er overal voor de zieken gebeden wordt. Dat is een taak voor alle gelovigen nadat ze tot bekering zijn gekomen.

God is wereldwijd bezig zijn kerk klaar te maken voor de grote finale. Hij is met één kerk begonnen, en Hij eindigt ook met één kerk. Alle naambordjes vallen weg, want die zijn onbelangrijk. Welke naam zou je aan die gemeente van Handelingen kunnen geven? Het was een groep mensen die samen kwamen en ze werden christenen genoemd.

Zoals ik zo vaak zeg: het is één firma met vele filialen. Je kunt niet zeggen dat een bepaalde kerkelijke groepering er al dan niet bij hoort. Alles wordt één, hoewel niet alles uniform zal worden. Als alles gebeurt vanuit één Geest kan dat ook niet anders: Hij inspireert de ene op dezelfde wijze als de andere.