4708
 
christenen ondertekenden het manifest
 
 
 

Waarom schuld van het verleden belijden?

Wat scheef ging in het verleden van Christus' Kerk, dat moeten we naar vermogen recht zetten in het heden. Want diepe wonden, veroorzaakt door conflicten in het verleden, vormen een grote barriŤre voor een geloofwaardig getuigenis. De fouten die we tegenover elkaar gemaakt hebben verstoren onze relatie met God zolang we elkaar niet vergeven. En hoe kan de wereld geloven dat God de Vader Jezus heeft gezonden, als de leerlingen van Jezus elkaar blijven tegenspreken? Onder protestanten en rooms-katholieken is de laatste decennia het besef gegroeid dat we schuld moeten belijden voor fouten van het verleden. Op 6 oktober 2012 willen we dat samen doen in Den Haag. Door plaatsvervangend schuld te belijden willen we meewerken aan het herstel van onze eenheid in Christus.

DaniŽl en Nehemia leren het ons. Zij zagen dat hun volk in het verleden grote fouten had gemaakt en daardoor was vastgelopen. Ze baden: 'Wij hebben gezondigd en ons misdragen Ö tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht Ö om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt' (DaniŽl 9; vgl. Nehemia 9).

We zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de foute daden van anderen in het verleden, maar we zijn wel verantwoordelijk voor wat we doen met onze herinneringen. Elke geloofsgemeenschap herinnert zich op eigen wijze de conflicten en geschilpunten. Elke gemeenschap schrijft haar geschiedenis, wijst vijanden aan en rechtvaardigt haar eigen gedrag. De herinneringen gaan samen met verhalen en pijnervaringen die worden doorgegeven aan volgende generaties. Voor zover ze niet op waarheid berusten en wel kerkscheuringen en vooroordelen in stand houden, moeten die herinneringen gezuiverd worden. Het werk daaraan willen we ondersteunen met gebed. We willen andere christenen ontmoeten zoals ze werkelijk zijn, ons ontdoen van foute beeldvorming, kiezen voor eenheid in Christus. We nodigen elke christen die gebed belangrijk vindt uit om daarvoor 6 oktober naar Den Haag te komen.

Als christenen erkennen we dat we alleen door Gods Geest tot berouw en verzoening kunnen komen. Als we ons hoofd buigen, biddend Gods aanwezigheid zoeken en terugkeren van onze dwaalwegen, dan zal God ons aanhoren, onze zonden vergeven en ons land genezen (Vgl. 2 Kronieken 7:14).

 

Meer hierover
- Welke schuld moeten we belijden?
- De wonden van de geschiedenis genezen, Mgr. dr. Peter Hocken.