4708
 
christenen ondertekenden het manifest
 
 
 

Foto’s 6 oktober Malieveld:

http://www.flickr.com/photos/dolemans/sets/72157631722981281/

Door de wereld TV:

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1294311

Door de wereld radio:

http://www.eo.nl/programma/doordewereld/2011-2012/page/-/programarchivepage.esp?programarchivepage=11572617

 

Leef je geloof radio over huiswerk na Malieveld

(13 oktober, Radio 5, 12.04 uur Martijn Arnoldus, 12.08 uur Kees Slijkerman)

http://www.radio5nostalgia.nl/uitzendingen/2012-10-13/uitzendingen.html

 

Het koor dat zingt Wij kiezen voor eenheid, Den Haag 6-10-2012

http://www.youtube.com/watch?v=-dFX6JPqAoE&feature=related


Persbericht - Gratis water op het Malieveld

DEN HAAG – Op zaterdag 6 oktober hoopt de stuurgroep ‘Wij kiezen voor eenheid’ met duizenden mensen uit zoveel mogelijk kerken en gemeenten samen te komen voor een dag van ontmoeting, verootmoediging en verzoening op het Malieveld in Den Haag. Eind augustus waren er al 1250 aanmeldingen uit het hele land.

Deze dag van bezinning en hoop is ontstaan vanuit het diepe besef dat de Kerk als Lichaam van Christus in Nederland gefaald heeft in de opdracht van God om elkaar lief te hebben en elkaar te respecteren.

Wilkin van de Kamp, een van de initiatiefnemers van deze dag: ‘We kunnen niet langer de erfenis van verdeeldheid met ons meeslepen. We willen deze dag God en elkaar vergeving vragen voor onze negatieve houding en gedrag ten opzichte van elkaar, om een nieuw begin te kunnen maken.’ 

Deze dag wordt breed gedragen. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen en Leeuwarden, ds. Arjan Plaisier, scriba van de PKN, ds. Peter Sleebos, voorzitter van de verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en ds. Rhoinde Mijnals-Doth, voorzitter van SKIN (migrantenkerken) en anderen zullen stilstaan bij belangrijke breukmomenten in de geschiedenis om vergeving te vragen voor de wijze waarop de Kerk met deze geschillen is omgegaan.

Van de Kamp: ‘Het wordt een dag waar we samen op de knieën gaan om gezamenlijk schuld te belijden tegenover God en elkaar en ons bekeren van onze dwaalwegen, in het geloof dat God uit de hemel zal horen om ons onze zonden te vergeven en ons land te genezen.’

Concreet zal vergeving gevraagd worden voor hoe de gelovigen uit de volken zich hebben verheven boven het Joodse volk en zal er aandacht zijn voor de breuk die is ontstaan tussen Rome en de reformatie. Ook zal de strijd tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ kerken voor God beleden worden in het besef dat wij in onze houding en gedrag naar God en elkaar ernstig gefaald hebben.

Van de Kamp: ‘Wij pretenderen niet dat in één dag alles opgelost kan worden, maar geloven wel dat deze dag een belangrijke stap vooruit betekent in de oecumene van het hart. Het is ons gebed dat deze dag ertoe mag bijdragen dat christenen uit ons land elkaars unieke plaats in het Lichaam van Christus erkennen en dankbaar aanvaarden.’

Naast gezamenlijk gebed zal er ook veel gezongen worden onder leiding van Freek van der Brugge en is in het programma ruimte gemaakt voor enkele creatieve bijdragen. 

Opmerkelijk is dat een groep jonge mensen al meer dan een jaar maandelijks een avond op het Malieveld bijeenkomt om te bidden voor de bijeenkomst van 6 oktober. Een aantal van hen heeft besloten de veertig dagen die voorafgaan aan 6 oktober te vasten (niet te eten). De organisatoren roepen deelnemers op om te overwegen de 6e oktober eveneens te vasten. Om de deelnemers tegemoet te komen, worden deze dag op het Malieveld 5.000 gratis flesjes water uitgedeeld. 

 

Programma 6 oktober 2012

Het wordt een dag van dankbaarheid en waardering voor elkaar, met veel zang en gebed. Komende uit heel verschillende geloofsgemeenschappen willen we elkaar ontmoeten en samen God ontmoeten.

 

In het ochtendprogramma (10.00-12.00 uur) zullen de aanwezigen stilstaan bij wat er - in verleden en heden - mis ging tussen de verschillende kerken. We willen God en elkaar vergeving vragen. Kerkleiders zullen daarin voorgaan en alle aanwezigen kunnen met zelfgeschreven briefjes actief meedoen.

In het middagprogramma (13.00-14.45) staan dankbaarheid en verzoening centraal, met waardering voor ieders charisma en unieke plek binnen het Lichaam van Christus.

In het slotgedeelde (15.30-17.00 uur) gaat de aandacht naar wat ons als christenen samen te doen staat in Nederland.

Meer details over het programma volgen nog.

Programma begint thuis

We vragen alle deelnemers om in de negen dagen voorafgaand aan 6 oktober extra te bidden. Daarvoor zullen we negen bezinningsteksten mailen aan wie zich hebben aangemeld. Die teksten komen ook op www.wijkiezenvooreenheid.nl.

Lees om het ochtendprogramma meer inhoud te geven en thuis al een briefje klaar te maken:

- Waarom schuld belijden?

- Welke schuld belijden?

 

Praktische informatie

Voor de mensen die dat willen bieden we de ruimte om deze dag te bidden en te vasten. Er is daarom op deze dag geen eten verkrijgbaar. Iedereen is vrij om eigen voedsel mee te nemen. Wel is er voldoende drinkwater aanwezig!

 

 

Routebeschrijving en parkeerinformatie

Let op: We raden iedereen aan om ,wanneer mogelijk, gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit is de snelste manier om bij het Malieveld te komen. Daarnaast is er een beperkt aantal parkeerplaatsen.

Het Malieveld ligt 5 minuten lopen van het centraal station Den Haag. 

Bussen

Willen de mensen die een busreis organiseren naar het Malieveld contact opnemen met info(at)wkve.nl Dit i.v.m. met parkeergelegenheid. 

Met de auto

Het Malieveld in Den Haag is eenvoudig te bereiken via de A12. Zorg dat je bij het Prins Clausplein de afslag Den Haag neemt, de A12, en blijf Den Haag volgen. Na afslag 2 op de linkerbanen voorsorteren. Aan het eind van de A12 linksaf de Zuid-Hollandlaan op, daarna voorsorteren op de meest linkse baan. Aan het eind linksaf de Koningskade op en direct weer voorsorteren op de linkerbaan, na 200 meter linksaf. Dit is de parkeergarage Malieveld. Daar naar binnen rijden. De bijeenkomst is op het grasveld boven de Parkeergarage. Welkom!

Steun ‘wij kiezen voor eenheid 6 oktober’

De ontmoetingsdag is een project wat veel ondersteuning nodig heeft. In de eerste plaats hebben wij hard uw gebed nodig. Ook zou deze dag niet mogelijk zijn als we geen financiële ondersteuning zouden krijgen. We zijn afhankelijk van donaties. Dankbaar zijn we voor de giften die al binnen zijn gekomen. Wilt u deze dag ook financieel ondersteunen?

U kunt u gift overmaken naar gironummer 4402 t.n.v. Evangelische Alliantie te Driebergen. Onder de vermelding van: WKVE 6 okt.

Alvast hartelijk dank!

 

 

Lied 'wij kiezen voor eenheid'

Eenheidslied
Carin van Essen 2009

 

couplet 1:

 

Heer vergeef ons dat er muren

Tussen Uw kinderen zijn ontstaan

Waar wij samen konden werken

Zijn wij onze eigen weg gegaan

Veel kritiek en veel verdeeldheid

Doen Uw Vaderhart verdriet

Maar als kinderen van Eén Vader

Zingen wij dit eenheidslied

 

refrein:                                                                        echo:

Wij kiezen voor eenheid                                                Samen één lichaam

Samen staan wij sterk                                                Samen een bouwwerk

Wij kiezen voor eenheid                                                Samen Uw Koninkrijk

Samen Uw kerk                                                            Samen Uw kerk

 

couplet 2:

 

Ja wij kiezen voor de liefde

Die ons allen samenbind 

Liefde die zichzelf verloochent      

En het kwade overwint

Met respect en met aanvaarding

Erkennen wij verscheidenheid

Veel manieren en tradities

Tonen Gods veelkleurigheid

 

refrein:                                                                        echo:

Wij kiezen voor eenheid                                                Samen één lichaam 

Samen staan wij sterk                                                Samen een bouwwerk

Wij kiezen voor eenheid                                                Samen Uw Koninkrijk

Samen Uw kerk                                                            Samen Uw kerk

 

bridge:

Wij reiken elkaar de hand

Samen gaan wij op weg

Vervuld met Uw Geest en kracht 

Doen wij wat U zegt                             

 

refrein:

mannen:                                                            vrouwen:

Wij kiezen voor eenheid                                                Samen één lichaam

Samen staan wij sterk                                                Samen een bouwwerk

Wij kiezen voor eenheid                                                Samen Uw Koninkrijk

Samen Uw kerk                                                            Samen Uw kerk

 

Luister naar het lied

Flyer (klik voor grote versie)