4706
 
christenen ondertekenden het manifest
 
 
 

Klik hier om alle teksten van de bijeenkomst op het Malieveld, 6 oktober 2012 terug te lezen.

 

Voor weblinken van andere verslagen en foto's van de ontmoetingsdag 6 oktober. Kijk onder 6 oktober!


Kom ook op 6 oktober naar het Malieveld in Den Haag!

DEN HAAG – Op D.V. zaterdag 6 oktober 2012 organiseert ‘Wij Kiezen voor Eenheid’ een nationale ontmoetingsdag voor christenen en christelijke leiders uit de volle breedte van christelijk Nederland. De dag staat in het teken van verootmoediging voor God en voor elkaar.

Wilkin van de Kamp, voorzitter van de stuurgroep: ‘Door onze hoogmoedige en zelfingenomen houding naar elkaar hebben we onze opdracht om te getuigen van Gods liefde verwaarloosd en voelen we ons mede verantwoordelijk voor de ontkerstening van ons land.’

De afgelopen 5 jaar hebben achter de schermen verschillende ontmoetingen plaatsgevonden van christelijke leiders die in een sfeer van bemoediging en waardering hun geloof met elkaar deelden en samen begonnen te bidden om meer eenheid en samenwerking. Op de laatste retraite in februari is het plan voor de nationale ontmoetingsdag op 6 oktober besproken en inhoudelijk voorbereid. Het gebed van de stuurgroep is dat bruggen geslagen worden tussen kerken, gemeenten, generaties en culturen. 

Flyer (klik voor grote versie)

De stuurgroep van ‘Wij kiezen voor eenheid’ wordt bijgestaan door:

 • Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden,
 • Ds. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en
 • Ds. Peter Sleebos, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Zij ondersteunen het initiatief en werken aan deze dag mee.

Ds. Arjan Plaisier: ‘In Nederland hebben we te maken met een extreme verscheurdheid en verdeeldheid in de Kerk. We lieten elkaar links liggen, hebben elkaar verketterd alsof die ander geen deel van het Lichaam van Christus is. Deze erfenis van verdeeldheid kunnen we niet zomaar meenemen naar de toekomst, alsof we er maar mee moeten leven! Het breekt ons op, het is niet gewenst en we mogen daar nooit in berusten. Daarom is een nationale ontmoetingsdag voor christenen uit alle kerken een goed idee.’

Ds. Peter Sleebos: ‘In onze passie voor God en vanwege de opdracht om het Evangelie te verkondigen, hebben ook wij medegelovigen in andere kerken regelmatig pijn gedaan door onze triomfantelijke en diskwalificerende uitingen, alsof de Geest alleen nog maar in de Pinksterbeweging zou werken. Daar hebben we brokken mee gemaakt. Dat was hoogmoedig gedrag. Wij hebben voor deze houding vergeving nodig.’

Mgr. Gerard de Korte: ‘Het is jammer dat de Kerk zo verdeeld is geraakt. Wij zijn daarmee ontrouw aan het gebed van Jezus in Johannes 17. Wij hebben elkaar zelfs wederzijds in naam van het geloof vermoord en zo het gelaat van Christus verduisterd. Voor buitenstaanders is de veelheid van verschillende kerken en christelijke gemeenschappen verwarrend. Wij kunnen niet langer gezapig zijn en alleen bezig blijven met onze eigen club. Ik hoop dan ook dat veel rooms-katholieken op 6 oktober naar Den Haag komen om uiting te geven aan hun verlangen naar christelijke eenheid.’

Voorzitter Wilkin Van de Kamp: ‘De reacties op het organiseren van deze dag zijn overweldigend. Het is ons gebed dat 6 oktober een dag van verzoening zal zijn voor christelijk Nederland. Een dag waar we met christenen uit oude en nieuwe kerken en met alle generaties, culturen en rassen inzien dat we geroepen zijn om samen Kerk in Nederland te zijn om Gods liefde in de samenleving zichtbaar te maken.’

De nationale ontmoetingsdag op zaterdag 6 oktober is op het Malieveld in Den Haag van 10:00 tot 17:00 uur, in een grote hele tent waarin duizenden stoelen staan. Er zijn ook voldoende (invaliden)toiletten. Toegang gratis, collecte voor de onkosten. Deelnemers aan deze dag worden verzocht zich op tijd aan te melden via www.wijkiezenvooreenheid.nl. Deze dag valt samen met - en wordt ondersteund door de partners van - de Nationale Gebedsdag.

De stuurgroep bestaat uit:

 • Wilkin van de Kamp (VPE), directeur van Stichting Geboren om vrij te zijn;
 • Jan Wessels (CGK), directeur van de Evangelische Alliantie;  
 • Robbertjan Perk (PKN), Evangelisch Werkverband;
 • Henk van Blitterswijk (PKN), Evangelisch Werkverband;
 • Joop Gankema (VPE), directeur van Stichting Opwekking;
 • Frank Pot, voorganger van de Firekerk Nederland;
 • Marieke van den Berg (RKK), Focolarebeweging en Samen voor Europa;
 • Kees Slijkerman (RKK), Katholieke Charismatische Vernieuwing.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wilkin van de Kamp: wilkin(at)ecgonline.net
Kees Slijkerman: kees(at)stucom.nl
Jan Wessels: jan(at)ea.nl

Grootnieuwsradio is onze sponsor